Gezond worden, Gezond zijn en Gezond blijven

Motoriek en kinderen

Kinderen zitten op school en leren daar o.a. lezen, schrijven, rekenen. Ze spelen buiten, huppelen en springen. Dit hoort bij de dagelijkse basishoudingen en bewegingen van een kind. Deze houdingen en bewegingen vormen de basis voor de sensomotorische ontwikkeling van kinderen. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Onder sensoriek wordt verstaan het opdoen van prikkels door middel van zintuigen, zoals oren en ogen, maar ook de tastzin en het evenwicht. De motoriek is het vermogen om te bewegen zoals het omrollen van baby’s, het grijpen, zitten, staan, lopen en springen. Een voorbeeld: om een bal te kunnen vangen moet de bal worden gezien.

Motoriek en ontwikkeling 

Motoriek is een belangrijk onderdeel voor de totale ontwikkeling van het kind en beïnvloedt de leerontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling. Voorbeelden zijn:

  • Een kind dat problemen heeft met het rennen, springen of ballen zal minder snel worden uitgekozen om mee te spelen met andere kinderen. Dit heeft een negatieve werking op het zelfvertrouwen van het kind (faalangst).
  • Door te bewegen doen kinderen ervaring op van de omgeving en de dingen om hen heen. Ze leren begrippen als onder, boven, rechts en links. Dit is van belang voor de taalontwikkeling.
  • Wanneer een kind zich niet prettig voelt doordat er thuis bijvoorbeeld problemen zijn, kan het bewegen gespannen worden en kan er weinig aandacht voor het leren zijn.

Ouders, leerkrachten en huisartsen kunnen de motorische problemen signaleren van een kind. Na aanmelding wordt er begonnen met een intake. Daarna volgt een uitgebreid motorisch onderzoek waardoor inzicht wordt verkregen in de motoriek. Onderdelen van het onderzoek zijn:

Motorische ontwikkelingsfase Fijne motoriek
Evenwicht Schrijf – en Tekenmotoriek
Grove motoriek Tijd-ruimtelijke oriëntatie
Oog-handcoördinatie Houding en beweging

Op basis van de resultaten stelt de kinderoefentherapeut een behandelplan op. Zonodig vindt er overleg plaats met andere disciplines. Zowel tijdens het onderzoek als tijdens de behandeling worden belangrijke mensen in de omgeving van het kind (ouders, leerkracht, huisarts etc.) actief betrokken.

Behandeling bij een kinderoefentherapeut 

Kinderoefentherapie richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek. Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop, met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

Vergoeding
Behandelingen Kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Voor informatie: telefoon: 071-5311760
e-mail: info@beweegenmotoriek.nl
website: www.beweegenmotoriek.nl